Tổng quan về thiết kế chung cư Hateco Hoàng Mai

   Dự án chung cư Hateco Hoàng Mai được xây dựng trên lô đất rộng 7000 m2 với 2 tòa tháp chung cư cao 28 tầng chung khối chân đế cao 3 tầng và 1 tầng hầm trong đó
- Tầng hầm, tầng 2 + làm khu để xe cho cư dân Hateco Plaza
- Tầng 1 là khu thương mại dịch vụ
- Tầng 4 - 27 khu căn hộ chung cư
- Tầng 28 phòng sinh hoạt công đồng
   Căn hộ chung cư Hateco Hoàng Mai từ tầng 04 - 27 với 13 căn/sàn - 4 thang máy đối với tháp A, và 18 căn/sàn - 6 thang máy đối với tháp B
- Tháp A đa số là các căn diện tích lớn từ 60.1 m2 - 88.2 m2
- Tháp B có nhiều căn hộ diện tích nhỏ từ 47.1 m2 - 105.7 m2 


Mặt bằng thiết kế chi tiết tầng căn hộ Hateco Hoàng

Mặt bằng tầng 1 chung cư Hateco Hoàng Mai

Mặt bằng tầng căn hộ 4 - 27 chung cư Hateco Hoàng Mai

Thiết kế chi tiết Block A

Mặt bằng khu A chung cư Hateco Hoàng Mai

Căn hộ A1 và A10 diện tích 91.1 m2 chung cư Hateco Hoàng Mai

Căn hộ A2 và A9 diện tích 75 m2 chung cư Hateco Hoàng Mai

Căn hộ A3 và A8 diện tích 104.8 m2 chung cư Hateco Hoàng Mai

Căn hộ A4 và A7 diện tích 60.1 m2 chung cư Hateco Hoàng Mai 

Căn hộ A11 và A12 diện tích 88.2 m2 chung cư Hateco Hoàng Mai

Căn hộ A12A diện tích 80.3 m2 chung cư Hateco Hoàng Mai

Thiết kế chi tiết Block B

Mặt bằng khu B chung cư Hateco Hoàng Mai

Căn hộ B1 diện tích 47.1 m2 chung cư Hateco Hoàng Mai

Căn hộ B2 diện tích 51.3 m2 chung cư Hateco Hoàng Mai

Căn hộ B3 diện tích 80.3 m2 chung cư Hateco Hoàng Mai

Căn hộ B4 diện tích 96.3 m2 chung cư Hateco Hoàng Mai

Căn hộ B5, B11 và B14 diện tích 105.5 m2 chung cư Hateco Hoàng Mai

Căn hộ B6, B7, B9 và B10  diện tích 77.8 m2 chung cư Hateco Hoàng Mai

Căn hộ B8 diện tích 79.3 m2 chung cư Hateco Hoàng Mai

Căn hộ B12 và B12A diện tích 61 m2 chung cư Hateco Hoàng Mai

Căn hộ B15 diện tích 87.6 m2 chung cư Hateco Hoàng Mai

Căn hộ B16 diện tích 59.6 m2 chung cư Hateco Hoàng Mai

Căn hộ B17 và B18 diện tích 51.7 m2 chung cư Hateco Hoàng Mai

 
© 2013. All Rights Reserved
Top