Tài liệu dự án chung cư Hateco Hoàng Mai

1. Giới thiệu dự án Hateco Hoàng Mai

  - Xem                            - Download

2. Mặt bằng tòa A chung cư Hateco Hoàng Mai

  - Xem                            - Download

3. Mặt bằng tòa B chung cư Hateco Hoàng Mai

  - Xem                            - Download

4. Danh mục nội thất hoàn thiện chung cư Hateco Hoàng Mai

  - Xem                            - Download

Tham khảo dự án Hateco Plaza
 
© 2013. All Rights Reserved
Top