Bán căn CT1-A-31-06 dự án chung cư The ZEN Gamuda Yên Sở 0,029 Triệu/m2 Bán căn CT1-A-31-06 dự án chung cư The ZEN Gamuda Yên Sở 0,029 Triệu/m2

" Do thay đổi nhu cầu sử dụng tôi bán căn hộ CT1-A-31-06 chung cư The ZEN Gamuda Gardens Yên Sở Tôi có căn hộ CT1-A-31-06 tòa chung ...

Đọc thêm »
14:35

Bán căn CT1-A-27-04 dự án chung cư The ZEN Gamuda Yên Sở 31,212 Triệu/m2 Bán căn CT1-A-27-04 dự án chung cư The ZEN Gamuda Yên Sở 31,212 Triệu/m2

" Do thay đổi nhu cầu sử dụng tôi bán căn hộ CT1-A-27-04 chung cư The ZEN Gamuda Gardens Yên Sở Tôi có căn hộ CT1-A-27-04 tòa chung ...

Đọc thêm »
10:42

Bán căn CT1-A-07-06 dự án chung cư The ZEN Gamuda Yên Sở 29,880 Triệu/m2 Bán căn CT1-A-07-06 dự án chung cư The ZEN Gamuda Yên Sở 29,880 Triệu/m2

" Do thay đổi nhu cầu sử dụng tôi bán căn hộ CT1-A-07-06 chung cư The ZEN Gamuda Gardens Yên Sở Tôi có căn hộ CT1-A-07-06 tòa chung ...

Đọc thêm »
16:38
 
© 2013. All Rights Reserved
Top