Tại phiên họp thường kỳ tháng 3 của Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ủng hộ quan điểm đề nghị kéo dài hạn vận giải ngân gói tín dụng 30.000 tỷ đồng của Bộ Xây dựng, nhà băng Nhà nước. Xem thêm: chung cu star ad1


Tại phiên họp, ông Nguyễn Văn Bình, Thống đốc nhà băng Nhà nước cho biết hiện nhà băng Chính sách tầng lớp có chương trình tín dụng cho người nghèo, mức lãi suất và cách thức huy động vốn đã đề xuất Chính phủ.

"Tôi cho rằng hình hài chương trình đó rất giống với gói 30.000 tỷ đồng, hiệp với nội dung quy định, cứ thực tế, nếu cần có thể nâng thành chương trình quốc gia và bảo đảm dài hạn ổn định", ông Bình cho biết.

Cũng liên hệ đến vấn đề này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng việc ưu đãi tín dụng theo Luật nhà ở từng lớp là đúng. Theo đó, Luật và Nghị định đã có thì bàn cách thực hiện thế nào cho hợp, trên cơ sở bàn bạc để có chương trình cụ thể, triển khai tín dụng.

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng nhấn mạnh và đặt câu hỏi: “Cho vay ưu đãi Nhà nước hỗ trợ nhưng ngân sách ở đâu để tương trợ thì cần phải có quan điểm thêm”. Xem thêm: căn hộ ecolife tây hồ
 
© 2013. All Rights Reserved
Top